Reklamacje i zwroty

Gwarancja i serwis

 1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego MarkoweTonery.pl objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy. Informacje o szczegółach gwarancji znajdą Państwo w opisie poszczególnych produktów. Gwarancja na zamienniki PrintStar wynosi 24 miesiące od momentu zakupu.
 2. W przypadku wykrycia wady lub usterki, należy odesłać produkt wraz z dowodem zakupu na adres Firmy.
 3. Jeśli inaczej nie stanowi gwarancja, o wyniku reklamacji poinformujemy w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania od Państwa przesyłki reklamacyjnej.
 4. Gwarancja na tonery PrintStar.
 5. Niezgodność towaru z umową.
  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania, mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
  2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
  3. Sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
  6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym Sprzedawcy, to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w ppkt 1. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

 

Reklamacje

 

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 512500901.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

 1. Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
 2. ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
 4. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
 5. Adres do obsługi reklamacji PrintStar Marek Paciorek, ul. ks. P. Skargi 3, 05-120 Legionowo.

 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@markowetonery.pl lub telefonicznie: 512500901. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Zwrot produktów

 

 1. Użytkownik-konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 3. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą listu, poczty elektronicznej lub przesyłając je wraz z towarem.

 4. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres PrintStar Marek Paciorek, ul. ks. P. Skargi 3, 05-120 Legionowo

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do PrintStar Marek Paciorek.

 6. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 7. W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot kwoty jaką zapłacił za produkt i dostawę.

 8. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

 9. Odstąpienia od umowy można dokonać na formularzu którego wzór został przesłany do Państwa w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia lub na skorzystać z wzoru podanego w ustawie z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. Poz. 827) załącznik do ustawy nr 2.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Klient w kwestiach spornych ma prawo dochodzić swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą tzw. "Alternatywnych metod rozstrzygania sporów" (ADR) w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Promocje

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Niektóre logo i nazwy produktów użyte na tej stronie są własnością odpowiednich firm. Stanowią one jedynie niezbędną informację o ofercie firmy skierowanej do klientów.

Click Shop | Hosting home.pl