Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MarkoweTonery.pl

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy MarkoweTonery.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu .

2. Właścicielem Sklepu jest firma PrintStar Marek Paciorek,
zarejestrowana pod adresem: ul. Ks. Piotra Skargi 3, 05-120 Legionowo. 
NIP: 5361819617, Tel. 512500901, adres email: sklep@markowetonery.pl .

Link do wpisu w CEIDG - PrintStar Marek Paciorek

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

Na zakupiony u nas towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon zależnie od deklaracji klienta podczas składania zamówienia.

 

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Głównym kanałem porozumiewania się z klientem jest kontakt e-mail, za pomocą adresu sklep@markowetonery.pl lub poprzez nr tel 512500901 (koszt jak za zwykłe połączenie komórkowe).

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.markowetonery.pl,
  • E-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności, stanowiącej integralną część regulaminu.  

2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Koszt Dostawy, stanowiącej integralną część regulaminu.  

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. Oczekiwanie na płatność przez sklep w przypadku przedpłaty to 30 dni roboczych.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Dostawę towarów realizujemy wyłącznie na terenie Polski.

5. Termin realizacji zamówienia podany jest w kartach produktów, w przypadku zakupu kilku produktów termin realizacji zamówienia jest liczony jak dla produktu z najdłuższym terminem realizacji.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, jeśli to możliwe z wydrukami obrazującymi problem.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

4. Adres do obsługi reklamacji znajduje się w zakładce Kontakt, stanowiącej integralną część regulaminu.  

5. Szczegółowe informacje w zakładce Reklamacje i Zwroty, stanowiącej integralną część regulaminu.  

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Użytkownik-konsument może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu bez podawania przyczyny. Bieg ww. terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu otrzymania zrealizowanego zamówienia lub od otrzymania zrealizowanego zamówienia przez wskazaną przez Użytkownika-konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik-konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić produkt, nie później jednak niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

 

3. Użytkownik-konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 

4. Zwroty przedmiotu zamówienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres PrintStar Marek Paciorek, ul. ks. P. Skargi 3, 05-120 Legionowo

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Użytkownik-konsument ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem przedmiotu zamówienia do PrintStar Marek Paciorek.

 

6. Użytkownik-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7. W przypadku zwrotu towaru kupujący otrzymuje zwrot kwoty jaką zapłacił za produkt i dostawę.

8. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Reklamacje i Zwroty dostępnej w stopce strony, stanowiącej integralną część regulaminu.  

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

 

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

1. Firma PrintStar nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia.
2. Wszystkie wymienione nazwy produktów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.


4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo lub w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

 

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Promocje

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności

Niektóre logo i nazwy produktów użyte na tej stronie są własnością odpowiednich firm. Stanowią one jedynie niezbędną informację o ofercie firmy skierowanej do klientów.

Click Shop | Hosting home.pl